Створено: Понеділок, 25 жовтня 2021

Повідомляємо, що на сайті Державного архіву м. Києва в рубриці «Довідковий апарат/Описи» розміщено електронні копії описів наступних фондів:

Ф.-95 Київське 1-е реальне училище
Ф.-109 Київське Олександрівське ремісниче училище
Ф.-111 Київська міська Олександрівська лікарня
Ф.-115 Акушерські курси при Київській міській Олександрівській лікарні
Ф.-116 Маклер Малиновський
Ф.-117 Маклер Нечаєв
Ф.-118 Маклер Зеленський
Ф.-119 Маклер Котлярський
Ф.-120 Маклер 1, 2, 3 дільниць м. Києва
Ф.-121-139 Київські міські Подільське, Демієвське, Печерське, Троїцьке та № 1-3, 5-7, 9-17 поштово-телеграфні відділення Київського поштово-телеграфного округу
Ф.-142 Київське комерційне училище М.Г. Хорошилової
Ф.-143 Київське товариство взаємного кредиту
Ф.-146 Перше Київське жіноче училище Духовного відомства
Ф.-149 Київське електричне товариство
Ф.-152 Київське міське приходське училище № 47
Ф.-154 Київське відділення товариства класичної філології та педагогіки