Створено: Вівторок, 09 листопада 2021

Повідомляємо, що на сайті Державного архіву м. Києва в рубриці «Довідковий апарат/Описи» розміщено електронні копії описів наступних фондів:

Ф. 102 Контора Києво - Кирилівських богоугодних закладів
Ф. 93 Київське художнє училище
Ф. 173 Київське комерційне училище товариства розповсюдження у м. Києві середньої комерційної освіти
Ф. 174 Києво-Деміївське друге вище початкове училище
Ф. 176 Київське музичне училище
Ф. 177 Друге Київське жіноче училище духовного відомства
Ф. 178 Київська земська фельдшерсько-акушерська школа при Київській Кирилівській лікарні
Ф. 179 Київська єврейська приватна чоловіча гімназія А. М. Козаринського
Ф. 180 Київська жіноча змішана гімназія Алексеєвої


Ф. 197 Київське обліково-позикове товариство взаємного кредиту
Ф. 198 Державна ощадна каса при Київській конторі Державного банку
Ф. 199 Державна ощадна каса при Київському губернському акцизному управлінні
Ф. 201 Інспекція державних ощадних кас Київського страхового району
Ф. 202 Адміністрація у справах купця Вайнштейна
Ф. 203 Жіноче комерційне училище Л.М.Володкевич
Ф. 205 Київська міська виконавча санітарна комісія
Ф. 209 Правління товариства Київської міської залізниці
Ф. 210 Київське Катерининське реальне училище
Ф. 214 Правління Київського товариства каналізації
Ф. 216 Київський Фребелівський інститут Київського Фребелівського товариства
Ф. 220 Торговельна лавка купця Безверхова