З історії місцевого  самоврядування  у Києві
 
  
2.


Зображення
Про права і привілеї київського магістрату
ф. 1, оп. 1, спр. 22, арк. 1
Про права і привілеї київського магістрату
ф. 1, оп. 1, спр. 22, арк. 5

3.


Зображення
Привітання членами київського магістрату новопризначеного війта (1754 рік)
ф. 1, оп. 1, спр. 18, арк. 1
Привітання членами київського магістрату новопризначеного війта (1754 рік)
ф. 1, оп. 1, спр. 18, арк. 2

4.


Зображення
«Прошение» бургомістра Івана Киселевського щодо видачі йому атестата про службу в київському магістраті за 1811 рік
ф. 1, оп. 1, спр. 18, арк. 1
«Прошение» бургомістра Івана Киселевського щодо видачі йому атестата про службу в київському магістраті за 1811 рік
ф. 1, оп. 1, спр. 18, арк. 2

5.


Зображення
План міста Києва за 1834 рік
ф. 299, оп. 1, спр. 1, арк. 1

6.


Зображення
Про причини неквапливості у роботі та рішеннях київської міської думи (1830 рік)
ф. 1, оп. 1, спр. 407, арк. 13
Про причини неквапливості у роботі та рішеннях київської міської думи (1830 рік)
ф. 1, оп. 1, спр. 407, арк. 13 зв.

7.


Зображення
Про заміну посади міського війта при будівельному комітеті на посаду міського голови (1835 рік)
ф. 19, оп. 3, спр. 23, арк. 107
Про заміну посади міського війта при будівельному комітеті на посаду міського голови (1835 рік)
ф. 19, оп. 3, спр. 23, арк. 107 зв.

8.


Зображення
Програма свідчень про стан громадського управління в місті києві за 1860 рік
ф. 17, оп. 4, спр. 600, арк. 2
Програма свідчень про стан громадського управління в місті києві за 1860 рік
ф. 17, оп. 4, спр. 600, арк. 3

9.


Зображення
Доповідна записка жителів міста києва за 1863 рік до міського голови з проханням дарувати києву міське громадське самоуправління
ф. 17, оп. 6, спр. 141, арк. 1
Доповідна записка жителів міста києва за 1863 рік до міського голови з проханням дарувати києву міське громадське самоуправління
ф. 17, оп. 6, спр. 141, арк. 1 зв.

10.


Зображення
Лист київського губернатора від 11.02.1876 № 1116 до київської ремісничої управи з відомостями про створення київської міщанської управи
ф.194, оп. 1, спр. 6, арк. 22
Лист київського губернатора від 11.02.1876 № 1116 до київської ремісничої управи з відомостями про створення київської міщанської управи
ф.194, оп. 1, спр. 6, арк. 23 зв.

11.


Зображення
Інструкція для київської міської управи за 1874 рік
ф. 163, оп. 39, спр. 338, арк. 96

12.


Зображення
Присяга гласних київської міської думи (друга половина хіх ст.)
ф. 163, оп. 39, спр. 232, арк. 32

13.


Зображення
План міста києва за 1933 рік
ф. р-1, оп.1, спр. 5812, арк. 9

14.


Зображення
Посвідчення видане козаку андрію івановичу петренко про службу в київській міській управі за 1915 рік
ф. 163, оп. 39, спр. 514, арк. 62

15.


Зображення
Заява гласного євгенія миколайовича екстера від 12.09.1915 про несвоєчасне ознайомлення гласних зі справами, що розглядаються на засіданнях київської міської думи
ф. 163, оп. 39, спр. 514, арк. 115

16.


Зображення
Лист київського обласного союзу інженерів від 22.06.1917 до київського міського голови щодо участі у веденні міського господарства в перехідний період
ф. 163, оп. 39, спр. 522, арк. 1
Лист київського обласного союзу інженерів від 22.06.1917 до київського міського голови щодо участі у веденні міського господарства в перехідний період
ф. 163, оп. 39, спр. 522, арк. 1 зв.

17.


Зображення
Список осіб, що увійшли до складу київської міської думи після перевороту 1917 року
ф. 163, оп. 39, спр. 522, арк. 14
Список осіб, що увійшли до складу київської міської думи після перевороту 1917 року
ф. 163, оп. 39, спр. 522, арк. 14 зв.

18.


Зображення
Обіжник департаменту місцевого самоврядування від 23.03.1918 №425 губерніями та повітовим комісарам української народної республіки з приводу оскарження рішень органів місцевого самоврядування, ухвалених у незаконному їх складі
ф. 163, оп. 8, спр. 86, арк. 4
Обіжник департаменту місцевого самоврядування від 23.03.1918 №425 губерніями та повітовим комісарам української народної республіки з приводу оскарження рішень органів місцевого самоврядування, ухвалених у незаконному їх складі
ф. 163, оп. 8, спр. 86, арк. 4 зв.

19.


Зображення
Про розподіл справ між міським головою та членами київської міської управи (1919 рік)
ф. 163, оп. 41, спр. 6407, арк. 12

20.


Зображення
Декларація фракції української комуністичної партії за 1921 рік про роботу київської ради робітничих та червоноармійських депутатів
ф. р-1, оп. 1, спр. 1, арк. 54
Декларація фракції української комуністичної партії за 1921 рік про роботу київської ради робітничих та червоноармійських депутатів
ф. р-1, оп. 1, спр. 1, арк. 54 зв.

21.


Зображення
Про порядок затвердження нових «положень про місцеві органи влади» від 28.12.1927 року
ф. р-1, оп. 1, спр. 657, арк. 30

22.


Зображення
Постанова президії київської міської ради від 27 лютого 1934 року «про утворення міських районних рад у м. києві»
ф. р-1, оп. 1, спр. 6207, арк. 28
Постанова президії київської міської ради від 27 лютого 1934 року «про утворення міських районних рад у м. києві»
ф. р-1, оп. 1, спр. 6207, арк. 29

23.


Зображення
Розпорядження представника президента україни у місті києві від 25.03.1992 № 7 «про припинення діяльності виконавчого комітету київської міської ради народних депутатів»
ф. 1689, оп. 1, спр. 1, арк. 15

24.


Зображення
Рішення VIII сесії київської міської ради XXIII скликання від 30.01.2001 № 162/1139 «про адміністративно-територіальний устрій м. києва»
ф. 1697, оп. 1, спр. 399, арк. 154
Рішення VIII сесії київської міської ради XXIII скликання від 30.01.2001 № 162/1139 «про адміністративно-територіальний устрій м. києва»
ф. 1697, оп. 1, спр. 399, арк. 155
Рішення VIII сесії київської міської ради XXIII скликання від 30.01.2001 № 162/1139 «про адміністративно-територіальний устрій м. києва»
ф. 1697, оп. 1, спр. 399, арк. 163

25.


Зображення
Розпорядження Київської Міської державної адміністрації від 01.08.2001 № 1625 «Про утворення районних місті києві державних адміністрацій»
ф. 689, оп.1,, спр. 1457, арк. 54
Розпорядження Київської Міської державної адміністрації від 01.08.2001 № 1625 «Про утворення районних місті києві державних адміністрацій»
ф. 689, оп.1,, спр. 1457, арк. 57

26.


Зображення
Рішення iх сесії київської міської ради ХХІІІ скликання від 06.09.2001 № 3/1437 «Про районні у місті києві ради»
ф. 1697, оп. 1, спр. 418, арк. 60
РРішення iх сесії київської міської ради ХХІІІ скликання від 06.09.2001 № 3/1437 «Про районні у місті києві ради»
ф. 1697, оп. 1, спр. 418, арк. 64

27.


Зображення
Рішення ii сесії київської міської ради xxvi скликання від 20.06.2002 №28/28 «про утворення виконавчого органу київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності»
ф. 1697, оп. 1, спр. 523, арк. 149