Державний архів м. Києва: Анотований реєстр описів.

Том 1: Фонди дорадянського періоду / Авт.-уклад.: Ж. Серга, С. Сидорова; Наук. ред. Г. Папакін. Державний комітет архівів України; Державний архів м. Києва. – Київ. 2007. – 128 с.

Том 2: Фонди радянського періоду та періоду незалежності України / Авт.-уклад.: Ж. Серга, С. Сидорова; Наук. ред. Г. Папакін. Державний комітет архівів України; Державний архів м. Києва. – Київ, 2007. – 500 с.