До уваги
громадян, представників підприємств, установ та організацій!

Державний архів м. Києва інформує, що в зв’язку з відключенням світла впродовж робочого часу будуть подовжені терміни виконання запитів.

Дякуємо за розуміння!

Колегія Державного архіву м. Києва

Колегія Державного архіву є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, публічного обговорення та прийняття рішень із найважливіших напрямів діяльності державного архіву:формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, обговорення прогнозів, проектів програм, планів розвитку архівної справи, аналіз стану роботи державного архіву, архівних відділів районних в місті Києві державних адміністрацій з основних питань діяльності.

Колегія як дорадчий орган працює згідно з наказом про колегію. Кількісний та персональний склад колегії визначається директором Державного архіву.

Голова колегії    – Олександр Панченко.

Секретар колегії – Олена Метельська.

 

 

Науково-методична рада

Науково-методична рада Державного архіву м. Києва є дорадчим органом, створеним для підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства, складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи, оцінки результатів наукової роботи державного архіву, проектів нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації тощо.

Діяльність Науково-методичної ради організовується у відповідності до наказу про затвердження складу науково-методичної ради Державного архіву м.Києва. До складу Науково-методичної ради входять провідні спеціалісти державного архіву, науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю.

Голова ради –  Олександр Панченко.

Секретар      –  Тетяна Булгакова.

 

 

Експертно-перевірна комісія

Експертно-перевірна комісія Державного архіву м. Києва є постійнодіючим органом до компетенції якого віднесено розгляд методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, здійсненням організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів районних в м. Києві державних адміністрацій, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово- закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності. Повноваження Експертно-перевірної комісії визначені положенням, та наказом про внесення змін до складу експертно-перевірної комісії Державного архіву м.Києва. До складу комісії входять провідні спеціалісти державного архіву.

Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 31 березня 2017 року № 267 Експертно-перевірній комісії Державного архіву надано право проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення.

Голова ради –  Ольга Спольник.

Секретар      –  Алла Німенко.