Інформація для юридичних осіб

 

  1. «Нормативно-правові документи з питань організації діловодства та архівного зберігання»

  2. «Ліквідація юридичних осіб»

 

Нормативно-правові документи з питань організації діловодства та архівного зберігання

 Постанови Кабінету Міністрів України

Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55

Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55

Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736

Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004

Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004

Порядок проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 1649

 

Накази Міністерства юстиції України

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181

Методика віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 16.08.2016 № 2505/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.08.2016 за № 1148/29278

Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за №202/20515.

Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації затверджене наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2013 за № 1062/23594

Наказ Державного архіву від 24.04.2014 №17 «Про затвердження Порядку погодження актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду», зареєстрованим Головним управлінням юстиції у місті Києві від 13.05.2014 №17/1070

Порядок подання документів для розгляду на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву м. Києва, затверджений наказом Державного архіву м. Києва від 25.10.2022 №53, зареєстрований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України від 03.11.2022 № 181/842

 

Переліки типових документів

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884

Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.03.2013 за № 428/22960

Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 27.11.2018 № 130

Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 07.12.2017 № 1087

Перелік документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2013 № 2433/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2013 за № 1963/2449

Перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2014 № 1188/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2014 за № 873/25650

Перелік видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зберігання, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.12.2020 № 898, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 270/35892

Порядок користування Переліком документів, що утворюються в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, із зазначенням строків зберігання документів та Переліку документів, що утворюються в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства оборони України від 28.08.2019 № 474

Перелік видів документів, що створюються під час діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, із зазначенням строків їх зберігання, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.07.2014 № 1115/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2014 за № 811/25588

Перелік документів, що створюються під час діяльності органів прокуратури України, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Генеральної прокуратури України від 08.01.2019 № 2

 

Роз’яснення

Лист Державної архівної служби України від 14.08.2023 №4477/2.01-18/0 «Про визначення строків зберігання первинних бухгалтерських, фінансових та інших документів»

Рішення Експертно-перевірної комісії Державного архіву м. Києва від 12 червня 2023 р. «Щодо змін у податковому кодексі»

 

Ліквідація юридичних осіб

Повідомляємо, що порядок приймання-передавання документів у разі припинення установи, не віднесеної до Списку джерел формування НАФ, викладено у главі 3 розділі XV «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181 (далі – Правила).

Згідно вимог нормативно-правових актів з організації діловодства та архівного збереження документів, у разі припинення установи, підприємства, організації архівні документи мають передаватися (в упорядкованому вигляді) за описами справ до правонаступника або до органу вищого рівня, а в разі їх відсутності до архівного відділу районної в місті Києві державної адміністрації за місцем реєстрації підприємства. За фактом приймання-передавання справ відповідним архівним відділом районної державної адміністрації видається довідка для зняття з реєстраційного обліку.

Наказом Міністерства юстиції України № 430/5 від 14 березня 2013 року затверджено «Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій які не належать до джерел формування Національного архівного фонду».

Упорядкування і підготовка документів установи, що ліквідується, входить до обов’язків ліквідаційної комісії або ліквідатора.

Нижче заведено зразки необхідних документів для передавання справ с кадрових питань (особового складу) до архівних відділів (сектору) районних в м. Києві державних адміністрацій та графік проведення консультацій працівників відділу формування НАФ та діловодства з питань ліквідації установ, підприємств та організацій.

 

Графік проведення консультацій працівниками відділу формування НАФ та діловодства з питань ліквідації підприємств, установ та організацій

Пам’ятка

Описи зразок

Передмова

Лист зразок

Акт про передачу документів з кадрових питань (особового складу)