Нормативна база

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про інформацію»

Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

Роз’яснення Державної архівної служби України про дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Лист Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 01.10.2012 № 5081/32/5 про сферу діяльності Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державний архів м. Києва, затверджений наказом  Державного архіву м. Києва від 30.06.2011 №50

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат, затверджений наказом архіву м. Києва від 30.03.2021 №18

 

 

Порядок складення та подання запитів на інформацію

 

Фізичні, юридичні особи та об’єднання  громадян  без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій (далі – запитувач), мають право звернутися до Державного архіву м. Києва  із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація  його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

Запит на отримання публічної інформації подається Державному архіву м. Києва у письмовій формі шляхом надсилання листом на поштову адресу, на офіційну електронну адресу, подання особисто до канцелярії архіву.

Також, запит на отримання публічної інформації може бути оформлений в усній чи письмовій формі під час особистого прийому.

Відповідь на запит на інформацію надається у протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту, якщо інше не передбачено Законом.

Інформація на запит надається безоплатно. В разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

 

 

Інформація про фінансові ресурси

 

2019 рік:

- Кошторис Державного архіву м. Києва на 2019 рік 

- План асигнувань (за винятком надання кредитів бюджету) загального фонду бюджету на 2019 рік

- Зведення показників спеціального фонду кошторису Державного архіву м. Києва на 2019 рік

- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

2020 рік:

- Кошторис Державного архіву м. Києва на 2020 рік

- План асигнувань (за винятком надання кредитів бюджету) загального фонду бюджету на 2020 рік

- Зведення показників спеціального фонду кошторису Державного архіву м. Києва на 2020 рік