ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від 24 вересня 2009 року № 1105

(у редакції розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 19 лютого 2021 року № 338)

СТРУКТУРА

Державного архіву м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Директор

2. Заступник директора

3. Заступник директора - начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

3.1. Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

4. Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

5. Відділ інформації та використання документів

6. Фінансово-економічний відділ

7. Сектор діловодного забезпечення

8. Сектор інформаційних технологій

9. Сектор режимно-секретної роботи

10. Сектор реставрації документів

11. Сектор матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень

12. Сектор управління персоналом

13. Головний спеціаліст - юрисконсульт

14.Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту