Фонди

Ф. Р-807. Київський польський педагогічний технікум Народного комісаріату освіти УСРР
Справ: 1719; 1923—1936 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-807 Опис 1 : Справ: 17; 1923—1924 рр.
Накази з особового складу. Фінансові звіти. Кошториси витрат. Річні статистичні звіти з кадрових питань. Списки викладачів і студентів.
1923—1924 рр.
Ф.Р-807 Опис 2 : Справ: 19; 1924—1925 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Навчальні плани та звіти. Фінансові звіти. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1924—1925 рр.
Ф.Р-807 Опис 3 : Справ: 39; 1925—1927 рр.
Протоколи засідань: правління технікуму; педагогічної ради; приймальної комісії. Навчальні плани. Фінансові звіти. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1925—1927 рр.
Ф.Р-807 Опис 4 : Справ: 41; 1926—1927 рр.
Протоколи засідань: правління технікуму; педагогічної ради; приймальної комісії. Навчальні плани. Фінансові звіти. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1926—1927 рр.
Ф.Р-807 Опис 5 : Справ: 38; 1927—1928 рр.
Протоколи засідань: правління технікуму; педагогічної ради; приймальної комісії. Навчальні плани. Фінансові звіти. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1927—1928 рр.
Ф.Р-807 Опис 6 : Справ: 80; 1928—1929 рр.
Протоколи засідань: правління технікуму; педагогічної ради; приймальної комісії. Навчальні плани. Фінансові звіти. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1928—1929 рр.
Ф.Р-807 Опис 7 : Справ: 45; 1929—1930 рр.
Протоколи засідань правління технікуму, педагогічної ради, приймальної комісії, комітету профспілки. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1929—1930 рр.
Ф.Р-807 Опис 8 : Справ: 36; 1929—1930 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1929—1930 рр.
Ф.Р-807 Опис 9 : Справ: 29; 1931—1932 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1931—1932 рр.
Ф.Р-807 Опис 10 : Справ: 56; 1933—1934 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1933—1934 рр.
Ф.Р-807 Опис 11 : Справ: 63; 1934—1935 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1934—1935 рр.
Ф.Р-807 Опис 12 : Справ: 46; 1935—1936 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1935—1936 рр.
Ф.Р-807 Опис 13 : Справ: 47; 1935—1936 рр.
Накази з особового складу. Фінансові звіти. Кошториси витрат. Касові та балансові книги. Описи майна інституту. Навчальні плани та звіти. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам та виплату стипендій студентам.
1935—1936 рр.
Ф.Р-807 Опис 14 : Справ: 984; 1923—1935 рр.
Особові справи студентів.
1923—1935 рр.
Ф.Р-807 Опис 15 : Справ: 88; 1927—1935 рр.
Протоколи: засідань приймальної і стипендіальної комісій; нарад викладачів. Штатні розписи. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
1927—1935 рр.
Ф.Р-807 Опис 15a : Справ: 69; 1923—1935 рр.
Особові справи лектури та техперсоналу.
1923—1935 рр.
Ф.Р-807 Опис 16 : Справ: 81; 1932 р.
Особові справи та картки студентів робітничого факультету.
1932 рр.
Фонд Опис