Фонди

Ф. Р-1029. Бородянський радгосп «Спартак» Київського заводу «Арсенал»
Справ: 46; 1931—1933 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1029 Опис 1 : Справ: 46; 1931—1933 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів радгоспу, нарад адміністрації, Штатні розписи. Річні виробничі звіти. Відомості з нарахування заробітної плати працівникам. Списки, особові картки та рахунки робітників і службовців радгоспу.
1931—1933 рр.
Фонд Опис