Фонди

Ф. Р-1034. Київський оцтовий завод Головного управління консервного та вітамінного виробництва Міністерства легкої та харчової промисловості УРСР
Справ: 46; 1943—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1034 Опис 1 : Справ: 46; 1943—1955 рр.
Статут заводу. Протоколи виробничих нарад. Фінансові плани і звіти. Штатні розписи. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Плани та звіти з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
1943—1955 рр.
Фонд Опис