Фонди

Ф. Р-1035. Київський дріжджовий завод Головного управління хлібопекарного виробництва Міністерства харчової промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 364; 1943—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1035 Опис 1 : Справ: 278; 1943—1965 рр.
Акти про збитки, нанесені заводу нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Протоколи виробничих нарад та засідань технічної ради з раціоналізації і винахідництва. Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси прибутків і витрат. Відомості про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки. Плани та звіти з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
1943-1961 рр. 1962-1965 рр.
Ф.Р-1035 Опис 2 : Справ: 86; 1945—1965 рр.
Протоколи загальних зборів працівників заводу та засідань комітету профспілки. Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1945-1961 рр. 1962-1965 рр.
Фонд Опис