Фонди

Ф. Р-1039. Київська бавовнопрядильна фабрика Управління легкої промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району та її профспілковий комітет
Справ: 335; 1947—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1039 Опис 1 : Справ: 268; 1950—1961 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань ради з винахідництва. Відомості про норми виробітку та розцінки на продукцію. Головні книги. Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові та статистичні плани. Річні звіти з капітального будівництва. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1950-1961 рр.
Ф.Р-1039 Опис 2 : Справ: 67; 1947—1961 рр.
Протоколи: загальних профспілкових зборів; засідань комітету профспілки. Колективні договори та довідки про їх виконання. Кошториси, фінансові звіти комітету профспілки.
1947-1961 рр.
Фонд Опис