Фонди

Ф. Р-1048. Київська картонна фабрика Управління лісової та деревообробної промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району та її профспілковий комітет
Справ: 34; 1954—1957 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1048 Опис 1 : Справ: 21; 1954—1957 рр.
Статут фабрики. Накази та розпорядження з основної діяльності. Штатні розписи та кошториси. Протоколи виробничих нарад, засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Норми виробітку, розцінки на продукцію.
1954-1957 рр.
Ф.Р-1048 Опис 2 : Справ: 13; 1955—1957 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
1955-1957 рр.
Фонд Опис