Фонди

Ф. Р-1050. Київська колодково-каблукова фабрика Управління легкої промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району та її профспілковий комітет
Справ: 109; 1946—1957 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1050 Опис 1 : Справ: 82; 1946—1957 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Норми виробітку, розцінки на продукцію.
1946-1957 рр.
Ф.Р-1050 Опис 2 : Справ: 27; 1947—1957 рр.
Протоколи загальних зборів працівників та засідань комітету профспілки. Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Фінансові звіти та кошториси витрат комітету профспілки.
1947-1957 рр.
Фонд Опис