Фонди

Ф. Р-810. Київська державна консерваторія Міністерства культури УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 2795; 1919—1924, 1942—1975 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-810 Опис 1 : Справ: 473; 1919—1924 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи засідань художньої ради, соціальної комісії. Анкети студентів, відрахованих з консерваторії. Відомості про академічну успішність. Списки викладачів і студентів.
1919—1924 рр.
Ф.Р-810 Опис 2 : Справ: 203; 1943—1975 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1943—1964 рр. 1965—1975 рр.
Ф.Р-810 Опис 3 : Справ: 2005; 1942—1975 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Відомості про діяльність консерваторії у 1941—1945 рр. Протоколи засідань: кафедр, вченої і художньої рад. Відомості про присвоєння наукових ступенів діячам мистецтв. Плани і звіти з навчально-методичної, виховної, наукової роботи, виконавчої майстерності. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси витрат. Статистичні відомості про склад і чисельність студентів.
1942-1963 рр. 1964-1971 рр. 1972-1975 рр.
Ф.Р-810 Опис 4 : Справ: 18; 1962—1968 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Кошториси витрат. Фінансові звіти. Журнал обліку коштів.
1962-1968 рр.
Ф.Р-810 Опис 5 : Справ: 96; 1947—1963 рр.
Протоколи засідань кафедр: історії української музики, російської і зарубіжної музики, теорії музики, фортепіано, оперної підготовки, камерного ансамблю, диригування, народних інструментів, концертмейстерської та інших. Стенограми засідань вченої ради. Звіти про роботу кафедр і аспірантури.
1947-1963 рр.
Фонд Опис