Фонди

Ф. Р-1037. Київський спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київпідзембуд-2» Головного управління з житлового та цивільного будівництва «Головкиївміськбуд» виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
Справ: 678; 1957—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1037 Опис 1 : Справ: 551; 1957—1980 рр.
Статут тресту. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради тресту. Плани будівельно-монтажних робіт. Штатні розписи, кошториси, річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Відомості про роботу з раціоналізації і винахідництва, охорони праці, техніки безпеки, впровадження нової техніки. Річні звіти з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
1957-1960 рр. 1961 р. 1962 р. 1963-1974 рр. 1975-1980 рр.
Ф.Р-1037 Опис 2 : Справ: 127; 1957—1980 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори. Плани роботи, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1957-1962 рр. 1963-1974 рр. 1975-1980 рр.
Фонд Опис