Фонди

Ф. Р-1041. Відкрите акціонерне товариство «Трест «Київміськбуд-1»
Справ: 811; 1955—1997 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1041 Опис 1 : Справ: 733; 1955—1997 рр.
Статут тресту. Накази, розпорядження з основної діяльності. Положення про будівельно-монтажні управління №№ 1, 2, 3, комбінат підсобних підприємств, контору матеріально-технічного постачання, автобазу тресту. Протоколи: виробничих нарад; засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси. Плани заходів з охорони праці та техніки безпеки. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності організацій тресту; впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій; виконання підрядних робіт; затрат на виробництво продукції; підготовки та перепідготовки кадрів. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності тресту. Протоколи профспілкових конференцій тресту та засідань комітету профспілки. Акти перевірки виконання колективних договорів.
1955-1961 рр. 1962-1964 рр. 1965-1968 рр. 1969-1973 рр. 1974-1978 рр. 1979-1997 рр.
Ф.Р-1041 Опис 2 : Справ: 26; 1956—1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Звіти про роботу комітету профспілки.
1956-1961 рр. 1963-1964 рр. 1964-1968 рр.
Ф.Р-1041 Опис 3 : Справ: 52; 1955—1968 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси витрат, фінансові, статистичні звіти. Акти ревізії фінансової діяльності комітету профспілки.
1955-1968 рр.
Фонд Опис