Фонди

Ф. Р-1095. Київський технікум радіоелектроніки Міністерства радіопромисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 238; 1952—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1095 Опис 1 : Справ: 205; 1952—1966 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради та предметних комісій. Плани навчально-методичної роботи. Програми із загальноосвітніх, спеціальних дисциплін і виробничої практики. Річні звіти з навчально-виховної та культурно-масової роботи, фінансово-господарської діяльності. Відомості про кількісний і якісний склад студентів. Штатні розписи, кошториси витрат.
1952-1966 рр.
Ф.Р-1095 Опис 2 : Справ: 33; 1952—1962 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Головні книги, кошториси, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1952-1962 рр.
Фонд Опис