Фонди

Ф. Р-1103. Профспілковий комітет Київського інституту народного господарства
Справ: 9; 1960—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1103 Опис 1 : Справ: 9; 1960—1963 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів. Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1960-1963 рр.
Фонд Опис