Фонди

Ф. Р-1161. Київський експериментальний завод нестандартного обладнання Головного управління промислових підприємств Міністерства комунального господарства УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 489; 1944—1964 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1161 Опис 1 : Справ: 339; 1944—1964 рр.
Положення про завод. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, освоєння капіталовкладень. Основні техніко-економічні показники роботи заводу. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Колективний договір. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1944-1964 рр.
Ф.Р-1161 Опис 3 : Справ: 124; 1946—1964 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Кошториси прибутків і витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1946-1964 рр.
Фонд Опис