Фонди

Ф. Р-1167. Київський технікум міського електротранспорту Міністерства комунального господарства УРСР
Справ: 192; 1946—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1167 Опис 1 : Справ: 192; 1946—1961 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань педагогічної ради. Плани навчально-виховної роботи. Акти документальної ревізії і річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1946—1961 рр.
Фонд Опис