Фонди

Ф. Р-1247. Об'єднаний Український державний університет Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР
Справ: 90; 1941—1944 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1247 Опис 1 : Справ: 78; 1941—1944 рр.
Накази Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР з питань організації навчального процесу. Протоколи засідань наукової ради. Плани роботи факультетів і кафедр університету з навчальної та науково-методичної роботи. Звіти про роботу кафедр. Штатні розписи. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
1941-1944 рр.
Ф.Р-1247 Опис 2 : Справ: 12; 1942—1943 рр.
Документи про здобуття наукових ступенів.
1942-1943 рр.
Фонд Опис