Фонди

Ф. Р-1261. Київський індустріальний технікум Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР
Справ: 190; 1944—1960 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1261 Опис 1 : Справ: 190; 1944—1960 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради, предметних комісій. Навчальні програми, плани виробничої практики. Звіти з навчально-виховної роботи. Тексти лекцій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
1944-1960 рр.
Фонд Опис