Фонди

Ф. Р-1278. Республіканський заочний технологічний технікум Міністерства побутового обслуговування населення УРСР
Справ: 46; 1959—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1278 Опис 1 : Справ: 46; 1959—1962 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти з навчально-методичної роботи технікуму. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Баланси капіталовкладень. Статистичні звіти про роботу з кадрами.
1959-1962 рр.
Фонд Опис