Фонди

Ф. Р-1279. Київський заочний технікум легкої промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району
Справ: 123; 1954—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1279 Опис 1 : Справ: 123; 1954—1965 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради. Навчальні плани. Статистичні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Дипломні проекти та пояснювальні записки до них.
1954-1965 рр.
Фонд Опис