Фонди

Ф. Р-1146. Київський автомобільно-дорожній інститут Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР
Справ: 3701; 1944—1978 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1146 Опис 1 : Справ: 2634; 1944—1971 рр.
Протоколи засідань рад кафедр інституту. Плани: навчальні, тематичні, науково- дослідних робіт, працевлаштування молодих спеціалістів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, роботи аспірантури. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні формуляри професорсько-викладацького складу
1945—1963 рр. 1963—1971 рр. 1971—1978 рр.
Ф.Р-1146 Опис 2 : Справ: 338; 1944—1978 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1944—1978 рр.
Ф.Р-1146 Опис 3 : Справ: 25; 1954, 1960—1972 рр.
Накази по інституту. Копії наказів, розпоряджень і постанов органів влади вищого рівня з питань діяльності інституту.
1954, 1960—1972 рр.
Ф.Р-1146 Опис 4 : Справ: 69; 1964—1970 рр.
Відомості про участь інституту у виставках досягнень народного господарства СРСР та УРСР. Звіти про роботу державних екзаменаційних комісій. Протоколи засідань кафедр.Плани роботи наукової ради. Статистичний звіт про роботу аспірантури. Штатні формуляри професорсько-викладацького складу
1964-1970 рр.
Ф.Р-1146 Опис 6 : Справ: 635; 1954, 1956—1973 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
1954, 1956-1973 рр.
Фонд Опис