Фонди

Ф. Р-1147. Дарницький шовковий комбінат Міністерства легкої промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 1040; 1947—1978 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1147 Опис 1 : Справ: 890; 1944—1971 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Статут комбінату. Протоколи: технічних нарад; засідань технічної ради; ради науково-технічного товариства. Титульний список капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти про кількісний і якісний склад спеціалістів. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1947—1960 рр. 1961—1973 рр. 1974—1978 рр. 1979—2007 рр.
Ф.Р-1147 Опис 2 : Справ: 150; 1949—1973 рр.
Протоколи звітно-виборних конференцій членів профспілки. Колективні угоди. Фінансовий план. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1949—1961 рр. 1962—1973 рр. 1975—1999 рр.
Фонд Опис