Фонди

Ф. Р-1263. Київська міська комісія із затвердження технічних умов на вироби широкого вжитку при виконавчому комітеті Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 30; 1945—1947 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1263 Опис 1 : Справ: 30; 1945—1947 рр.
Протоколи засідань міської комісії із затвердження технічних умов та зразків виробів широкого вжитку. Технічні умови на вироби. Звіти промислових підприємств про виконання планів випуску продукції.
1945-1947 рр.
Фонд Опис