Фонди

Ф. Р-1270. Київське виробниче об'єднання «Електроприлад» Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
Справ: 547; 1943—1991 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1270 Опис 1 : Справ: 358; 1943—1960 рр.
Положення про завод. Протоколи засідань технічної ради. Виробничі програми. Технічні, виробничі та фінансові плани. Річні виробничі звіти. Титульні списки з капітального будівництва. Журнали обліку раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943—1960 рр.
Ф.Р-1270 Опис 3-с : Справ: 189; 1959—1991 рр.

1959—1975 рр. 1976—1980 рр. 1981—1985 рр. 1986—1991 рр.
Фонд Опис