Фонди

Ф. Р-1282. Київська експериментальна меблева фабрика ім. В. В. Куйбишева Управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 27; 1960—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1282 Опис 1 : Справ: 27; 1960—1962 рр.
Накази з основної діяльності. Технічні, виробничі та фінансові плани. Ліміти з праці. Раціоналізаторські пропозиції. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1960-1962 рр.
Фонд Опис