Фонди

Ф. Р-1284. Управління робіт із розробки планів забудови вільних земель м. Києва та його приміської зони Міністерства шляхів сполучення УСРР
Справ: 5; 1918 р.

Фонд Опис
Ф.Р-1284 Опис 1 : Справ: 5; 1918 р.
Протоколи засідань комісії із забудови вільних земель м. Києва; господарського комітету.
1918 р.
Фонд Опис