Фонди

Ф. Р-1320. Київський третій хлібокомбінат Київського міського тресту хлібопекарної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР
Справ: 174; 1947—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1320 Опис 1 : Справ: 144; 1947—1962 рр.
Протоколи виробничих нарад. Технічні та виробничо-фінансові плани. Звіти з розвитку та впровадження нової техніки, фінансово-господарської діяльності. Річні титульні списки. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1947-1961 рр. 1962-1965 рр.
Ф.Р-1320 Опис 2 : Справ: 30; 1948—1962 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди та акти перевірки їх виконання. Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти.
1948-1961 рр. 1962-1965 рр.
Фонд Опис