Фонди

Ф. Р-1439. Київський перший хлібозавод тресту хлібопекарної промисловості «Укрголовхліб» Міністерства харчової промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 538; 1944—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1439 Опис 1 : Справ: 431; 1944—1967 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Плани: виробничі, фінансові, впровадження нової техніки, передової технології, механізації виробничих процесів. Річні звіти про виробничу та фінансово-господарську діяльність, нещасні випадки на виробництві, з охорони праці і техніки безпеки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників. Штатні розписи, кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, праці та собівартості продукції. Норми виробітку та розцінки на хлібобулочні вироби.
1944-1967 рр.
Ф.Р-1320 Опис 2 : Справ: 107; 1944—1966 рр.
Протоколи загальних зборів колективу заводу та засідань комітету профспілки. Списки передовиків виробництва. Колективні договори. Фінансові звіти, кошториси, акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1944-1966 рр.
Фонд Опис