Фонди

Ф. Р-1337. Київське управління пасажирського автотранспорту Міністерства автомобільного транспорту УРСР
Справ: 962; 1960—1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1337 Опис 1 : Справ: 924; 1960—1981 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань балансової комісії. Плани і звіти про впровадження нової техніки. Річні статистичні, фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1960—1963 рр. 1964—1967 рр. 1968—1972 рр. 1972—1978 рр. 1979—1983 рр.
Ф.Р-1337 Опис 2 : Справ: 38; 1963—1972 рр.
Протоколи загальних профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Кошториси прибутків і витрат. Фінансові та статистичні звіти.
1963—1967 рр. 1968—1972 рр.
Фонд Опис