Фонди

Ф. Р-1456. Київська друга макаронна фабрика Київського тресту хлібопекарної промисловості «Укрголовхліб» Міністерства харчової промисловості УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 227; 1953—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1456 Опис 1 : Справ: 3; 1953—1955 рр.
Річні звіти з капітального будівництва.
1953—1955 рр.
Ф.Р-1456 Опис 2 : Справ: 167; 1956—1966 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Техніко-виробничі та фінансові плани. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості, праці. Норми часу та розцінки на вироби. Звіти про якість продукції, нещасні випадки на виробництві.
1956—1966 рр.
Ф.Р-1456 Опис 3 : Справ: 57; 1956—1966 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Кошториси. Фінансові та статистичні звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки. Колективні договори.
1956—1966 рр.
Фонд Опис