Фонди

Ф. Р-1457. Київське виробниче об'єднання «Ювелірпром» Всесоюзного об'єднання ювелірної промисловості «Союзювелірпром» Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
Справ: 785; 1946—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1457 Опис 1 : Справ: 593; 1946—1978 рр.
Статут підприємства, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. Положення про преміювання працівників. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань художньо-технічної ради заводу, бюро раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Плани капіталовкладень. Звіти: фінансові; виробничі; статистичні; з розробки нових ювелірних виробів. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Баланси виробничих потужностей. Виробничі програми та ліміти з виробництва, собівартості продукції, праці.
1946—1965 рр. 1966—1973 рр. 1974—1977 рр. 1978 р.
Ф.Р-1457 Опис 2 : Справ: 41; 1953—1973 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси, фінансові, статистичні звіти.
1953—1973 рр.
Ф.Р-1457 Опис 3 : Справ: 57; 1956—1966 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань художньо-технічної ради. Техніко-виробничі та фінансові плани. Звіти: з фінансово-господарської діяльності; роботи з кадрами; впровадження нової техніки. Баланси виробничої потужності. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми часу та розцінки. Документи про проведення конкурсу професійної майстерності «Кращий за професією».
1979—1980 рр.
Фонд Опис