Фонди

Ф. Р-1458. Київський десятий хлібокомбінат Київського тресту хлібопекарної промисловості Головного управління хлібопекарної промисловості «Укрголовхліб» Міністерства харчової промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 236; 1945—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1458 Опис 1 : Справ: 167; 1945—1967 рр.
Штатні розписи, кошториси, річні звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Плани і звіти з охорони праці та техніки безпеки. Річні плани та звіти про роботу з кадрами.
1945-1967 рр.
Ф.Р-1458 Опис 2 : Справ: 69; 1950—1967 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори та довідки про їх виконання. Кошториси, фінансові звіти комітету профспілки.
1950-1967 рр.
Фонд Опис