Фонди

Ф. Р-859. Київський медичний стоматологічний інститут Міністерства охорони здоров'я УРСР
Справ: 1578; 1941—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-859 Опис 1 : Справ: 145; 1941р.
Історії хвороб пацієнтів.
1941 р.
Ф.Р-859 Опис 1-ос : Справ: 38; 1950—1954 рр.
Накази з особового складу студентів. Протоколи засідань приймальних і перевідних екзаменаційних комісій. Списки студентів, випускників. Плани розподілу випускників. Штатні формуляри і списки професорсько-викладацького складу. Особові рахунки робітників і службовців.
1950-1954 рр.
Ф.Р-859 Опис 2 : Справ: 43; 1945—1954 рр.
Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності інституту. Відомості про виплату стипендій студентам. Алфавітні книги та особові рахунки робітників і службовців.
1945-1954 рр.
Ф.Р-859 Опис 3 : Справ: 55; 1941—1954 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: засідань ради інституту, методичної та екзаменаційної комісій; наукових конференцій, Плани і звіти з науково-дослідної роботи.
1941-1954 рр.
Ф.Р-859 Опис 4 : Справ: 49; 1937—1950 рр.
Протоколи засідань: кваліфікаційної та конкурсної комісій, комісії із розподілу випускників. Списки професорсько-викладацького складу. Журнали реєстрації видачі дипломів. Атестати про закінчення середньої школи.
1937-1950 рр.
Ф.Р-859 Опис 5 : Справ: 905; 1941—1949 рр.
Особові справи випускників інституту.
1941-1949 рр.
Ф.Р-859 Опис 6 : Справ: 82; 1944—1948 рр.
Особові справи студентів, відрахованих з інституту.
1944-1948 рр.
Ф.Р-859 Опис 7 : Справ: 262; 1945—1950 рр.
Особові справи працівників інституту.
1945-1950 рр.
Ф.Р-859 Опис 8 : Справ: 36; 1941—1949 рр.
Особові справи екстернів зуботехнічної школи, яка діяла при інституті.
1941-1949 рр.
Ф.Р-859 Опис 9 : Справ: 112; 1950—1955 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи: наукових конференцій; засідань вченої ради, методичної комісії. Плани, звіти з науково-дослідної роботи та фінансово-господарської діяльності. Стенограми, тези лекцій. Статистичні звіти про роботу аспірантури і клінічної ординатури. Штатні розписи, кошториси витрат. Ліквідаційний баланс.
1950-1955 рр.
Фонд Опис