Фонди

Ф. Р-1045. Київська книжкова фабрика ім. Г. І. Петровського Головного управління поліграфічної промисловості Державного комітету у справах друку при Раді Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 268; 1937, 1941, 1944—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1045 Опис 1 : Справ: 186; 1937, 1941, 1944—1968 рр.
Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти з фінансової діяльності; підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; впровадження нової техніки; охорони праці та техніки безпеки. Штатні розписи, кошториси. Документи з раціоналізації та винахідництва.
1937,1941,1944-1961 рр. 1962-1968 рр.
Ф.Р-1045 Опис 2 : Справ: 82; 1948—1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету. Колективні договори, акти перевірки їх виконання.
1948-1963 рр. 1964-1968 рр.
Фонд Опис