Фонди

Ф. Р-1047. Управління виробництва продовольчих товарів виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 330; 1957—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1047 Опис 1 : Справ: 330; 1957—1963 рр.
Положення про управління. Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад. Плани і звіти з охорони праці, техніки безпеки, впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій, фінансово-господарської діяльності управління, його підприємств, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи, кошториси.
1957-1963 рр.
Фонд Опис