Фонди

Ф. Р-1112. Управління кінофікації виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет
Справ: 632; 1944—1977 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1112 Опис 1 : Справ: 586; 1944—1977 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад та балансових комісій. Плани роботи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат.
1944-1962 рр. 1963-1964 рр. 1967-1970 рр. 1971-1977 рр.
Ф.Р-1112 Опис 2 : Справ: 15; 1965—1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету. Кошторис витрат, статистичні та фінансові звіти комітету профспілки.
1965-1967 рр. 1968-1970 рр.
Ф.Р-1112 Опис 3 : Справ: 31; 1962—1977 рр.
Те саме.
1962-1977 рр.
Фонд Опис