Фонди

Ф. Р-1178. Київський електро-вагоноремонтний завод ім. Січневого повстання Головного управління з ремонту рухомого складу та виробництва запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 1017; 1943—1978 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1178 Опис 1 : Справ: 868; 1943—1978 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Техніко-виробничі та фінансові плани. Журнал реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси. Звіти: про відновлення діяльності заводу, фінансово-господарські, виробничі, статистичні. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943-1978 рр.
Ф.Р-1178 Опис 2 : Справ: 149; 1945—1972 рр.
Протоколи зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету. Колективні договори. Соціалістичні зобов'язання. Кошториси прибутків і витрат комітету профспілки.
1945-1972 рр.
Фонд Опис