Фонди

Ф. Р-1193. Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого Міністерства культури УРСР
Справ: 1214; 1943—1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1193 Опис 1 : Справ: 1025; 1943—1979 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Плани з науково-дослідної, навчально-методичної роботи. Протоколи засідань кафедр. Програми академічних вечорів. Звіти з фінансово-господарської діяльності, навчально-методичної роботи. Статистичні звіти. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943-1966 рр. 1967-1971 рр. 1972-1981 рр.
Ф.Р-1193 Опис 2 : Справ: 82; 1918—1941 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань комісій: предметних, приймальних, екзаменаційних. Навчальні плани. Екзаменаційні відомості. Плани роботи кафедр. Списки студентів.
1918-1941 рр.
Ф.Р-1193 Опис 3 : Справ: 88; 1918—1966 рр.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
1943-1966 рр.
Ф.Р-1193 Опис 4 : Справ: 19; 1950—1981 рр.
Накази з основної діяльності.
1950-1981 рр.
Фонд Опис