Фонди

Ф. Р-1224. Інститут підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка
Справ: 1275; 1949—1962, 1966—1975 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1224 Опис 1 : Справ: 500; 1949—1962, 1966—1975 рр.
Протоколи засідань кафедр. Стенограми засідань наукової ради. Навчальні плани інституту. Листування з Міністерством вищої освіти СРСР та Управлінням у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР з питань навчально-методичної та науково-дослідної роботи інституту.
1949-1962 рр. 1966-1975 рр.
Ф.Р-1224 Опис 2 : Справ: 775; 1950—1956 рр.
Документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
1950-1956 рр.
Фонд Опис