Фонди

Ф. Р-1257. Київське виробниче об'єднання виноробної промисловості Головного управління садівництва, виноградарства та виноробної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР
Справ: 942; 1944—1984 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1257 Опис 1 : Справ: 830; 1944—1984 рр.
Плани роботи виробничо-технічної ради, з впровадження комплексної механізації процесів виробництва. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Правила транспортування, обробки та витримки марочних вин. Журнали якості продукції. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Колективні угоди.
1943-1966 рр. 1967-1984 рр. 1985-1988 рр. 1989-1998 рр.
Ф.Р-1257 Опис 2 : Справ: 36; 1947—1959 рр.
Плани заходів з покращення виробничних показників заводу, підвищення кваліфікації кадрів. Протоколи засідань постійно діючої виробничої наради.
1947-1959 рр.
Ф.Р-1257 Опис 3 : Справ: 76; 1952—1963 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу.
1952-1965 рр. 1978-1998 рр.
Фонд Опис