Фонди

Ф. Р-1318 Київський геологорозвідувальний технікум Міністерства геології УРСР
Справ: 190; 1944—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1318 Опис 1 : Справ: 190; 1944—1962 рр.
Розпорядження директора технікуму. Протоколи засідань предметних комісій. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальної ревізії з фінансово-господарської діяльності.
1944—1962 рр.
Фонд Опис