Фонди

Ф. Р-1323 Київська філія Всесоюзного юридичного заочного інституту
Справ: 128; 1945—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1323 Опис 1 : Справ: 128; 1945—1955 рр.
Протоколи наукової конференції викладачів, методичних нарад. Звіти голови державної екзаменаційної комісії. Тексти лекцій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Відомості про чисельність працівників та фонд заробітної плати. Плани, звіти та довідки про викладання суспільних і карно-правових дисциплін. Річний звіт з фінансово-господарської діяльності. Акт приймання-передавання філії Київському державному університетові.
1945—1955 рр.
Фонд Опис