Фонди

Ф. Р-1330. Київське відділення Всесоюзного заочного лісотехнічного інституту Міністерства вищої освіти СРСР
Справ: 57; 1949—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1330 Опис 1 : Справ: 46; 1949—1955 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи методичних нарад професорсько-викладацького складу. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти про чисельність студентів.
1949-1955 рр.
Ф.Р-1330 Опис 2 : Справ: 11; 1949—1955 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1949-1955 рр.
Фонд Опис