Фонди

Ф. Р-1341 Київський вечірній машинобудівний технікум Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР
Справ: 107; 1953—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1341 Опис 1 : Справ: 107; 1953—1962 рр.
Статут технікуму. Протоколи засідань педагогічної ради, предметних комісій. Звіти з навчально-методичної та виховної роботи. Штатні розписи. Кошториси і звіти з адміністративно-господарських витрат. Фінансові звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1953—1962 рр.
Фонд Опис